Ambulancehelikopteren afhenter en patient på arealet udfor Strandvej 40 den 18.04.2015.